top of page
In the Classroom

FAQ

Is een kapvergunning altijd verplicht?

Het kappen van iedere boom, met een stamomtrek van 1 meter of meer op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld is in principe vergunningsplichtig.

Het is dus zo dat een stedenbouwkundige vergunning niet nodig is indien alle voorwaarden hieronder voldaan zijn:

  • de boom maakt geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet

  • de boom is gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied

  • de boom bevindt zich op een huiskavel van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein

  • de boom is gelegen binnen een straal van max. 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw

Indien aan al deze voorwaarden voldaan is, kan de boom zonder stedenbouwkundige vergunning geveld worden. 

Opgelet!
Aangezien gemeentes nog strengere regels kunnen opleggen inzake het kappen van bomen, doe je er wel goed aan om nog eens op de technische dienst of groendienst van je gemeente te informeren of daar geen strengere gemeentelijke wetgeving geldt dan de stedenbouwwet en of er geen melding van het vellen dient te gebeuren.

 

Wanneer mogen bomen gesnoeid worden?

Snoeien kan eigenlijk het hele jaar door gebeuren met uitzondering van de periodes wanneer de bomen blad vormen of blad laten vallen. Het best is de bomen te snoeien wanneer ze volledig in blad staan. De boom herstelt in deze periode beter van de snoeiwonden.

 

Wat is een geregistreerd aannemer?

Als u aannemingswerken laat uitvoeren, sluit dan alleen een contract af met een aannemer die is geregistreerd.

Gaat een niet-geregistreerd aannemer failliet, dan bent u volgens de wet mede verantwoordelijk voor de schulden die hij heeft tegenover de fiscus en/of de sociale zekerheid.

Een geregistreerd aannemer is geen waarborg voor kwaliteit, maar dan bent u er zeker van dat hij in orde is met zijn betalingen.

Indien een aannemer geregistreerd is vindt u zijn registratienummer doorgaans op zijn briefpapier.

 

Op welke wijze kan nagegaan worden of een aannemer geregistreerd is?

Om de toestand inzake de registratie van een aannemer na te gaan, kunt u telefonisch contact opnemen met de infolijn van de Federale Overheidsdienst Financiën op het telefoonnummer 02 33 66 999 (elke werkdag van 8u tot 17u), mits precisering van het BTW nummer van de betrokken aannemer.

CONTACTEER ONS.

Adres

Bomen Beterams bv
Watermolenstraat 20
2820 Rijmenam

Email

info(at)bomenbeterams.be

 

Telefoon

015 34 34 04

 

Gsm

0478 33 66 26

 

  • Instagram
  • White LinkedIn Icon
bottom of page